persian-games همایش از رونمایی وب سایت دکتر vekalat livebook
خبر
livebook

وب سایت livebook با مدیریت محمد رجبی با محتوای دانلود گاه دائمی کتاب (دهکده مجازی کتاب) در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۲ به اجرا و پس از ۱۰ روز کاری در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۲ به اتمام رسید.

سخنی از آقای محمد رجبی مدیریت وب سایت: از اینکه کارهای خود را به گروه هنری طراحان شرق سپردم خرسند هستم ، با اینکه سیستم جدیدی که طراحی شده بود دارای ایده‌های نوین و جالبی‌ بود اما به دلیل بار گذاری برای بعضی از کاربرانم مشکل بود ، این گروه توانست با تغییر سیستم و ترکیب آن با سیستم قبلی‌ یک سایت با استایلی شیک و ترکیبی‌ از هردو با مدت زمان کمی‌ ارائه دهند.