خبر

وب سایت livebook با مدیریت محمد رجبی با محتوای دانلود گاه دائمی کتاب (دهکده مجازی کتاب) در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۲ به اجرا و پس از ۱۰ روز کاری در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۲ به اتمام رسید.

سخنی از آقای محمد رجبی مدیریت وب سایت: از اینکه کارهای خود را به گروه هنری طراحان شرق سپردم خرسند هستم ، با اینکه سیستم جدیدی که طراحی شده بود دارای ایده‌های نوین و جالبی‌ بود اما به دلیل بار گذاری برای بعضی از کاربرانم مشکل بود ، این گروه توانست با تغییر سیستم و ترکیب آن با سیستم قبلی‌ یک سایت با استایلی شیک و ترکیبی‌ از هردو با مدت زمان کمی‌ ارائه دهند.