persian-games همایش از رونمایی وب سایت دکتر vekalat livebook
خبر
همایش از رونمایی وب سایت دکتر

وب سایت drvelayati با مدیریت آقای یعقوبی با محتوای ستاد انتخاباتی‌ (دکتر ولایتی) در تاریخ ۵ خرداد ۹۲  به اجرا و پس از ۴ روز کاری در تاریخ ۹ خرداد ۹۲ به اتمام رسید.

سخنی از جناب آقای ولایتی در همایش رونمایی از وب سایت: این جوانان پر شور هستند که با ابتکارات خود آینده این مملکت را میسازند.