persian-games همایش از رونمایی وب سایت دکتر vekalat livebook
خبر
vekalat

وب سایت hadimohammadi با مدیریت آقای هادی محمدی با محتوای شخصی‌ (دفتر وکالت) در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۲  به اجرا و پس از ۳ روز کاری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۲ به اتمام رسید.

سخنی از جناب آقای هادی محمدی مدیریت وب سایت: گروه هنری طراحان شرق با ارائه پیشنهادات و ایده‌های جذاب این باور را به من دادند از آنجا که عصر حال عصر ارتباطات است یکی‌ از پیشگامان در این زمینه باشم.