خبر

وب سایت hadimohammadi با مدیریت آقای هادی محمدی با محتوای شخصی‌ (دفتر وکالت) در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۲  به اجرا و پس از ۳ روز کاری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۲ به اتمام رسید.

سخنی از جناب آقای هادی محمدی مدیریت وب سایت: گروه هنری طراحان شرق با ارائه پیشنهادات و ایده‌های جذاب این باور را به من دادند از آنجا که عصر حال عصر ارتباطات است یکی‌ از پیشگامان در این زمینه باشم.