مقالات

  • نویسنده:
  • انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۲

موتورهای جستجو به شما امکان میدهند پیوند های متعددی را به آنها تحویل دهید و تعهد میدهند تمام پیوندهایی که پیدا میکنند را دنبال کنند ،تا سایت شما را به فهرست اضافه کنند.برای این که آنها با سادگی‌ بیشتری بتوانند تمام گوشه و کنار سایت شما را جستجو کنند،شما میتوانید یک نقشه ی سایت حاوی پی…