مقالات

گرافیک سه بعدی کامیپوتری چیست
  • نویسنده: محمد رجبی
  • انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۲

این مقاله به شما یک دید کلی درباره گرافیک سه بعدی می دهد

نکته ی مهم : در این مقاله سعی شده معادل فارسی اصطلحات را به کار رود ، ولی در بین علقمندان و متخصصان و کسانی که با این رشته سر و کار دارند ، معادل انگلیسی اصطلحات و عبارات ،  رواج دارد ، از این رو مع…