مقاله
گرافیک سه بعدی کامیپوتری چیست
  • نویسنده: محمد رجبی
  • انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۲

این مقاله به شما یک دید کلی درباره گرافیک سه بعدی می دهد

نکته ی مهم : در این مقاله سعی شده معادل فارسی اصطلحات را به کار رود ،

ولی در بین علقمندان و متخصصان و کسانی که با این رشته سر و کار دارند ، معادل انگلیسی اصطلحات و عبارات ،  رواج دارد ، از این رو معادل انگلیسی آنها را به صورت لتین در کنارشان نوشتم تا در صورت که خواننده   تمایل به مراجعه به منابع دیگر ) فارسی یا انگلیسی ( و تحقیق در مورد آنها داشته باشد ، به مشکل بر نخورد…

گرافیک سه بعدی بدین معناست که به وسیله ی کامیپوتر و در درون آن ، عناصر و تصاویر سه بعدی رو تولید کنیم . در گرافیک سه بعدی اجزا با ساخت مدلهای سه بعدی آن ها شکل می گیرند . تصویر نهایی از روی یک صحنه ی مجازی که دارای عناصر گوناگون و شبیه به دنیای واقعی – همچون نور پردازی ، مواد و عناصر ، دوربین ها و …  ساخت و ارائه  ( Render )  می شوند

گرافیک سه بعدی کامپیوتری  را می توان در اشکال گوناگونی همچون یک تصویر ، یک انیمیشن ، و یا یک شبیه سازی بلدرنگ تعبیه شده در یک بازی رایانه ای دید

ایجاد گرافیک سه بعدی ماهیتاً فرآیندی پیچیده است ، بنابراین به نظر نگارنده درک آن با تجزیه ی آن به اجزای کوچکتر راحت تر می شود فرآیند تولید گرافیک سه بعدی را می توان به اجزای زیر تجزیه کرد

۳D Modeling

مدل سازی یعنی تولید مدل سه بعدی از اشیاء . یک مدل سه بعدی در واقع نمایش ریاضی یک شی است . مدل سازی را می توان با مجسمه سازی مقایسه کرد ، همچون مجسمه ساز ، مدل ساز سه بعدی نیز باید با درنظر گرفتن تمامی اجزاء و ترکیب بندی ها و زاویه بندی های شی ، دست به ساخت مدل سه بعدی آن می زند

عبارتند از اجزا و عناصر کوچکتری ) رئوس ، یال ها ، رویه ها ، چندضلعی ها ( که می توان آن ها را صورتهای گوناگون و  به صورت اختصاصی تغییر و مورد استفاده قرار داد

رأس Vertex
رأس کوچکترین جزء ساختمان یک مدل سه بعدی است و رأس را می توان نقطه ای تعریف کرد که دو یا چند یال در آن جا به هم می پیوندند ؛ و همچنین می توان گفت که رأس را گوشه ها و کنج های رویه ها و چند ضلعی ها تعریف کرد

در یک مدل سه بعدی ، رئوس با یال ها ، رویه ها و چندضلعی های مجاورشان ارتباط دارند و جابه جایی یک رأس بر تمام یال ها و رویه ها و جندضلعی هایی که با آن ارتباط دارند ، تأثیر می گذارد

Edge

یال خطی است که از دو طرف به دو رأس می رسد . یال ها خطور کناری رویه ها و چندضلعی های می باشند ، در یک مدل سه بعدی ، یک یال با دو رویه و یا چند ضلعی مجاورش ، ارتباط دارد . جابه جایی یک یال بر تمامی رئوس ، رویه ها و چندضلعی

Face

رویه در واقع یک مثلث است ، رویه یک سطح محصور بین سه یال است که در سه رأس در سه گوشه ی آن وجود دارد . جابه جایی یک رویه بر تمامی رئوس ، یال ها و چند ضلعی های مرتبط با آن تأثیر می گذارد

Polygon
چند ضلعی یک سطح است که چهار یا بیش از چهار رأس دارد و معمولً از دو رویه و یا بیشتر ساخته می شود . یک چند ضلعی با یال های احاطه شده است و در هر کنج آن یک رأس وجود دارد . کاراکترهای سه بعدی با کیفیت و جزئیات بال را معمولً با چند ضلعی های چهار گوش می سازند .
سطوحی همچون صورت ( deform ) چند ضلعی هایی که دارای پنج گوش و با بیش تر هستند ، می توانند در هنگام تغییر شکل انسان ، مشکل ایجاد کنند و بنابراین بهتر است تا حد امکان از چهارگوش ها برای ساخت مدل های سه بعدی استفاده کرد