خبر

وب سایت drvelayati با مدیریت آقای یعقوبی با محتوای ستاد انتخاباتی‌ (دکتر ولایتی) در تاریخ ۵ خرداد ۹۲  به اجرا و پس از ۴ روز کاری در تاریخ ۹ خرداد ۹۲ به اتمام رسید.

سخنی از جناب آقای ولایتی در همایش رونمایی از وب سایت: این جوانان پر شور هستند که با ابتکارات خود آینده این مملکت را میسازند.