مقاله
  • نویسنده:
  • انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۲

موتورهای جستجو به شما امکان میدهند پیوند های متعددی را به آنها تحویل دهید و تعهد میدهند تمام پیوندهایی که پیدا میکنند را دنبال کنند ،تا سایت شما را به فهرست اضافه کنند.برای این که آنها با سادگی‌ بیشتری بتوانند تمام گوشه و کنار سایت شما را جستجو کنند،شما میتوانید یک نقشه ی سایت حاوی پیوندهایی به مهمترین قسمت‌های سایت خود را ایجاد کنید و سپس آن نقشه را به موتور جستجو تحویل دهید،بنابرین اطمینان حاصل میشود که صفحات مناسب شناسایی شده و به فهرست اضافه می شوند.

استفاده از نقشه‌های سایت google

google روی تعدادی ابزار جالب توجه کار می‌کند، تا کار اضافه کردن سایت شما به فهرست موتور جستجو را تا آنجا که ممکن است، به طور کامل انجام دهند.ابتدا آنها Sitemap protocol را ایجاد کردند که یک برنامه XML است که تمام URL های موجود در سایت شما را، در کنار زمان آخرین بروزشدگی آنها و اینکه تا چه اندازه نسبت به کل سایت با اهمیت هستند، فهرست می‌کند.
دوم اینکه آنها برنامه Sitemap Generator را ایجاد کردند، که یک برنامه کدباز به زبان Python است و شما می توانید با اجرا کردن آن در سایت تان یک نقشه سایت در قالب Google’s sitemap را از فهرست